Tajuk:

PROJEK PEMBANGUNAN BLUEPRINT EKONOMI KITARAN BAGI SISA PEPEJAL DI MALAYSIA

No Rujukan:

KPKT.BH.T.400-10/3/2

Kategori Perolehan:

PERKHIDMATAN PERUNDING

Kementerian:

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN / KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Tarikh Pelawaan:

18/04/2022

Tarikh Tutup:

30/05/2022


cartsini
My Account

Login/Register to discover new experience!

Login/Register
Notification

No notification found.

More

Join Us Invite Friends Privacy & Policy Terms & Services
FAQ/Help Feedback Contact Us