Tajuk:

PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI KOMPLEKS KEDIAMAN KAKITANGAN AWAM (KKKA) JALAN COCHRANE DAN JALAN SHAHBANDAR KUALA LUMPUR.

No Rujukan:

JKR/IP/CSFB/T09/2022

Kategori Perolehan:

KERJA

Kementerian:

KEMENTERIAN KERJA RAYA / JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA (JKR)

Tarikh Pelawaan:

09/11/2022

Tarikh Tutup:

22/12/2022


cartsini
My Account

Login/Register to discover new experience!

Login/Register
Notification

No notification found.

More

Join Us Invite Friends Privacy & Policy Terms & Services
FAQ/Help Feedback Contact Us