Tajuk:

MEMBEKAL MENGHANTAR DAN MEMASANG BEKALAN PERABOT UNTUK KEGUNAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK TUTORIAL FAKULTI PERNIAGAAN EKONOMI DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

No Rujukan:

UMS BEN/S2/2022 (79)

Kategori Perolehan:

PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING

Kementerian:

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

Tarikh Pelawaan:

17/11/2022

Tarikh Tutup:

06/12/2022


cartsini
My Account

Login/Register to discover new experience!

Login/Register
Notification

No notification found.

More

Join Us Invite Friends Privacy & Policy Terms & Services
FAQ/Help Feedback Contact Us